Full name

Oliwia Maciejewska

Biography

CV ENG

EXPERIENCE:
• February 2015 until now:
Compono architectural office in Szczecin
• November 2007 to February 2015:
BPI REDAN architectural office in Szczecin
• July 2006 to September 2007:
Provincial architectural office in Kłodzko
• August 2004 to September 2004:
Urban and architectural office in Kłodzko

EDUCATION:
• 2007 to 2009:
West Pomeranian University of Technology, architecture and urban planning, completed as master engineer architect
• 2003 to 2007:
The State Higher Vocational School In Nysa, architecture and urban planning, completed as engineer architect

PROGRAMS:
MS Office, AutoCad, SketchUp, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Krita, PCON.planner

CV PL

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
• luty 2015 do teraz:
Biuro projektowe Compono sp. z o. o. w Szczecinie
• listopad 2007 do luty 2015:
Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN w Szczecinie
• lipiec 2006 do wrzesień 2007:
Wojewódzkie Biuro Projektowe w Kłodzku
• sierpień 2004 do wrzesień 2004:
Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna w Kłodzku

WYKSZTAŁCENIE:
• 2007 do 2009:
Studia na wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej (obecnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), kierunek architektura i urbanistyka, zakończone obroną pracy magisterskiej
• 2003 do 2007:
Studia na wydziale Architektury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, kierunek architektura i urbanistyka, zakończone obroną pracy inżynierskiej
• 1999 do 2003:
II Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku, zakończone maturą

PROGRAMY:
MS Office, AutoCad, SketchUp, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, Krita, PCON.planner